Obiady – informacja

Dnia 10 września 2021r. w szkole nie będą wydawane obiady.

Abonament wrześniowy został pomniejszony o w/w dzień.