Ekologiczna akcja za nami!!!

Już po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej: „Oddaj zużyty telefon komórkowy”.

Kilka dni temu zakończyliśmy zbiórkę uszkodzonych, zużytych, starych i zepsutych telefonów komórkowych, które zawierają metale ciężkie i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego. Paczka z telefonami została przekazana firmie zajmującej się profesjonalnym recyklingiem. Część telefonów trafi również do dzieci z Afryki i Azji.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Swoją postawą udowodniliście, że nie jest Wam obojętny los naszej planety.