Kreatywne dzieciaki

Uczniowie klasy IVa uczestniczyli w zajęciach w pracowni H2O w ramach udziału w Human Smart City Camp III.
Dzieci pracowały na czterech różnych stanowiskach i tworzyły konstrukcje do transportu wody i pary wodnej, konstruowały urządzenie przekazujące energię. Był to świetny czas dla młodych i kreatywnych ludzi z naszej Siemianowickiej Piąteczki.