Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w roku szkolnym 2021/2022 brała udział w wojewódzkim projekcie w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 Pamiętamy ! Projekt był organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Szkoła za udział otrzymała certyfikat.