Projekt

Nasza szkoła za rok szkolny 2021/2022 otrzymała certyfikat za udział w projekcie badawczym mającym na celu monitorowanie, wczesną diagnozę i interwencję w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego w dzieci.
W bieżącym roku szkolnym również przystąpiliśmy do tego projektu.