Obiady – informacja

OGŁOSZENIE

Od 1 lutego obowiązuje nowa cena za obiady.

Opłata za obiady w miesiącu lutym 2023 r. wynosi:

uczniowie:   20 dni x 4,95 zł =  99,00 zł

                pracownicy: 20 dni x 7,20 zł =  144,00 zł

 Termin płatności do 20 stycznia 2023 r.

Nr konta: 19 1050 1357 1000 0022 2773 2670