Przedszkolaki w naszej szkole

W środę, 1 marca, gościliśmy dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 10. Uczniowie z klas 2b i 3a chętnie zaopiekowali się młodszymi dziećmi. Dzielili się z nimi swoimi ławkami, udostępnili własne przybory szkolne i ochoczo pomagali w wykonaniu prac plastycznych. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich szukała przejawów wiosny, wykonywała interaktywne zagadki, a następnie wykonała pracę plastyczno-techniczną adekwatną do tematu zajęć. Druga grupa wybrała się w muzyczno-taneczną podróż do słonecznej Afryki różnymi środkami transportu, a następnie wykonała kolorową pracę
plastyczną przedstawiającą balon. Uczniowie z obu klas bardzo chętnie wspomagali przedszkolaków, a My nie możemy się doczekać, by zobaczyć ich uśmiechnięte twarze już we wrześniu w klasie pierwszej.