Biblioteka

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.

Cicero (106 – 43 r. p.n.e.)

W BIBLIOTECE:

– CHĘTNIE CIĘ WIDZIMY

– NIE STAWIAMY STOPNI

– DO NICZEGO NIE ZMUSZAMY

 

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

– WYBIERAĆ I WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI I CZASOPISMA

– UŚMIECHAĆ SIĘ

– CZYTAĆ

– MIEĆ SPOKÓJ

– PRZEGLĄDAĆ CIEKAWE KSIĄŻKI I STRONY INTERNETOWE

– MYŚLEĆ

 

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów codziennie w godzinach:

Poniedziałek:

8:45-13:45

Wtorek:

7:35-9:50

11:30-13:45

Środa:

8:45-15:00

Czwartek:

8:45-15:00

Piątek:

7:45-10:45

11:30-12:45

 

CZYTELNIKOM OFERUJEMY:

– księgozbiór liczący 7 tysięcy woluminów w tym encyklopedie, słowniki, kroniki i lektury szkoleniowe oraz programy multimedialne,

– dokumenty wewnątrzszkolne: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Zestaw Programów Nauczania.

Scroll Up