Europejski Dzień Języków

EDJ to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do świętowania. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych, podkreślenie ich roli i znaczenia, pokazanie ciekawostek językowych, zachęcenie oraz zmotywowanie uczniów do dalszej nauki języków obcych.

W ramach tego święta odbyły się lekcje tematyczne, prezentacje, zrobiono dekorację oraz zachęcono uczniów do wzięcia udziału w konkursach i quizach. Najmłodsi uczniowie poznali kraje anglojęzyczne, nauczyli się podstawowych zwrotów w kilku europejskich językach, jak i poznali głosy zwierząt, które tego dnia przemówiły swoimi językami.

Starsi uczniowie pogłębili swoją wiedzę o ciekawostki językowe, mogli przeczytać najdłuższe wyrazy, czy też dowiedzieć się czym są palindromy.

To wydarzenie zwróciło uwagę na różnorodności językowo-kulturowe naszego kontynentu. Uczniowie mogli przekonać się, że warto przykładać się do nauki języków obcych i poznawać kulturę obcych krajów. Dodatkowo to wydarzenie pozwoliło zachęcić uczniów naszej szkoły do nauki różnych języków europejskich oraz przyczyniło się do pogłębienia i rozwoju świadomości językowej.