Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Informuję, że 20.02.2020r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Siemianowice Śląskie na świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z Siemianowic Śląskich finansowane ze środków publicznych.

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18 roku życia zgłaszać się mogą pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego do Help Center Sp. z o.o. Centrum Stomatologii w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościelnej 39.

Copyright © 2020 SP5 Siemanowice Rights Reserved.