Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Już po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję ekologiczną: "Oddaj zużyty telefon komórkowy".  W czasie trwania akcji uzbieraliśmy kilkanaście starych, zepsutych i potłuczonych telefonów komórkowych. Po możliwej naprawie trafią do dzieci z Afryki i Azji i mamy nadzieję, że posłużą im jeszcze przez wiele lat. Te urządzenia, których nie da się zreperować, zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Ta, z jednej strony banalna akcja, uczy nas wielkich rzeczy: uwrażliwia na los drugiego człowieka, rozbudza w nas chęć pomagania oraz  wzmacnia poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszej planety.
Za zaangażowanie w akcję serdecznie dziękuję. Brawo!!! 

W tym roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do zbiórki pieniędzy w ramach akcji "Góra Grosza". Zbiórkę tę pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej już po raz 20 organizowało Towarzystwo „NASZ DOM”. „Góra Grosza” jest jedną z największych akcji społecznych w Polsce. Zebrane środki będą przekazane na: pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, na rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne, dla rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.
W tym roku po przeliczeniu okazało się, że zebraliśmy łącznie: 674 złotych 1 grosz.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji za rok!!!!

Copyright © 2020 SP5 Siemanowice Rights Reserved.