Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

We wtorek 12 marca w SP5  przeprowadzony został Szkolny Konkurs Recytatorski klas pierwszych, drugich i trzecich, w którym wzięło udział 13 uczestników.  Celem konkursu była popularyzacja poezji dla dzieci oraz przekazywanie treści wychowawczych. Bajki uczą wrażliwości na krzywdę innych, opieki nad słabszymi, sprawiedliwości, odróżniania dobra od zła. Uczniowie recytowali wiersze z repertuaru dziecięcego pod hasłem „Bohaterowie bajek i baśni w poezji”. Uczestnicy przygotowali jeden utwór związany z hasłem konkursu, nad którego przebiegiem czuwały panie Mariola Matysik i Agnieszka Kloc. Wszyscy zaprezentowali się wspaniale. W ocenie zwracano uwagę na dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom był wyrównany, jury miało bardzo trudne zadanie.
Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów:
w klasach pierwszych:
I miejsce
Emilia Legutki kl. Ia
w klasach drugich:
I miejsce
Wiktoria Czupryna kl. IIb
w klasach trzecich:
I miejsce
Paulina Dżuman kl. III

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w murach naszej szkoły! Zdobywcy pierwszych miejsc  reprezentowali szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Szkole Podstawowej nr 4. III miejsce w tym konkursie zajęła Paulina Dżuman - uczennica klasy III.

 

Zakończyła się pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu języka angielskiego „Rozwiń Skrzydła”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich dnia 27 lutego.
Organizatorom tego wydarzenia przyświecały następujące cele: rozwijanie motywacji uczniów siemianowickich szkół do nauki języka angielskiego, mobilizowanie do podejmowania wysiłku w związku z egzaminem ósmoklasisty oraz propagowanie idei zdrowej rywalizacji zespołowej.
W konkursie wzięły udział następujące siemianowickie szkoły: SP1, SP3, SP5, SP6, SP11 oraz Prywatna Szkoła „Arkona”.
Zadania konkursowe charakteryzowała ogromna różnorodność. Konkurs rozpoczął się od zadania typu „odd one out” w którym poszczególne zespoły trzyosobowe musiały wykazać się umiejętnością wyodrębniania niepasującego wyrazu lub zwrotu. Następnie uczniowie stanęli przed wyzwaniem przekształcania zdań  (parafrazy) oraz układania krótkich dialogów sytuacyjnych (funkcje językowe). Wiele emocji wiązało się z następnym zadaniem, które polegało na uzupełnianiu luk w tekście na podstawie wysłuchanego dwukrotnie baśniowego filmu „The Bridge of Death”. Oczywiście wszystko musiało być napisane w języku angielskim. Ostatnim elementem tego konkursu było czytanie ze zrozumieniem typu chodzę, czytam, odpowiadam.
Pierwsze miejsce w konkursie „Rozwiń Skrzydła” zdobył zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 (48pkt/50pkt). Drugie miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 (46pkt/50pkt). Na podium znalazły się także ex aequo Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 6 (44pkt/50pkt) - zajmując miejsce trzecie.
Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom pierwszej edycji konkursu „Rozwiń Skrzydła”. Organizatorzy szczególnie pragną podziękować nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do tego wyzwania.

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2019 SP5 Siemanowice Rights Reserved.