Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 kl. III przystąpiła do projektu zapobiegania nieszczęśliwym zdarzeniom w domu w ramach kampanii „Nie dla czadu”. Celem tej kampanii było poznanie i nabycie umiejętności zastosowania zasad bezpieczeństwa w przypadkach zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla.
Na pierwszych zajęciach panowie strażacy przeprowadzili krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa w domu, a następnie rozdali dzieciom karty pracy, które realizowali na zajęciach edukacyjnych. Zostało przeprowadzonych 5 lekcji. Uczniowie na tych lekcjach: dowiedzieli się jak należy się zachowywać, gdy usłyszą alarm czujki tlenu węgla/czadu, nauczyli się rozpoznawać niebezpieczne sytuacje powodujące powstanie tlenku węgla CO, poznali pojęcie „tlenek węgla”. Ponadto uczniowie nauczyli się podejmować działania ratownicze, rozpoznawać objawy zatrucia tlenkiem węgla, przeprowadzać rozmowę telefoniczną ze strażą pożarną, policją, pogotowiem, poznali numery alarmowe. W ramach tych lekcji zostały omówione sytuacje w jakich może dojść do wzniecenia pożaru, a uczniowie dowiedzieli się jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, jak znaleźć drogę ewakuacyjną z budynku szkolnego lub domu.
Po zdobyciu tak wielu cennych wiadomości został przeprowadzony konkurs wiedzy oraz konkurs plastyczny pt. „Mój bezpieczny dom”. W konkursie wiedzy wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce: Nadia Farat, II miejsce Paulina Dżuman i Wojciech Hoch, III miejsce Jakub Łukasik. W konkursie plastycznym I miejsce zdobyła Dominika Bałut, II miejsce Paulina Dżuman, a III miejsce Dominik Stanek. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Każdy z uczestników otrzymał również dyplom ukończenia zajęć.
Uczniowie w ramach tych zajęć uczestniczyli także w wycieczce do straży pożarnej, gdzie dokładnie zobaczyli jak pracują strażacy, a także poznali sprzęt strażacki. Mieli oni okazję przekonać się na czym polega praca strażaka, jak jest ciężka, niebezpieczna i bardzo potrzebna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 SP5 Siemanowice Rights Reserved.