Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

mgr Małgorzata Bożek

 

 

Psycholog szkolny przede wszystkim ma za zadanie udzielać pomocy psychologicznej uczniom. Współpracuje przy tym z wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi oraz rodzicami uczniów.

Najważniejsze cele w pracy psychologa szkolnego to:

- trafna i rzetelna diagnoza problemów ucznia

- udzielenie pomocy psychologicznej uczniowi i rodzicom

- udzielenie profesjonalnej porady uczniowi i rodzicom oraz nauczycielom

- długotrwałe oddziaływanie na zachowanie ucznia poprzez zajęcia socjoterapeutyczne

- psychoedukacja uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli

- udzielenie wsparcia uczniom zdolnym poprzez prowadzenie Koła Uczniów Zdolnych

- wspieranie uczniów mających problemy szkolne i osobiste.


Psycholog szkolny jest przyjacielem dziecka, służy mu pomocą w każdej sytuacji. Każdy uczeń zgłaszający się do psychologa otrzymuje wsparcie i konkretną pomoc.

 Plan pracy psychologów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019:

 

Wtorek:

8:00-9:50

Środa:

8:00-9:50

Czwartek:

8:00-16:20

 

Copyright © 2019 SP5 Siemanowice Rights Reserved.