Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6:30-16:30. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także napicia się ciepłej herbaty. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Jedną z nich jest "Pasowanie na Świetlika", czyli przyjmowanie do rodziny świetlicowej uczniów klas I, którzy rozpoczęli uczęszczać do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym. Uczniowie przebywający w świetlicy mają również możliwość skorzystania z komputera. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

 

Motto naszej świetlicy:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

 

[Glenn Doman]

 

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019:

mgr Sabina Nowak

mgr Dorota Malchar

mgr Agnieszka Kloc

 

 

Plan pracy wychowawców w roku szkolnym 2018/2019:

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Plan pracy  wychowawców

Poniedziałek

wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.30 – 15.00

S. Nowak

 

 12.30 – 16.30

D. Malchar

 

6.30 – 15.00

D. Malchar

 

 11.30 – 16.30

S. Nowak


 

6.30 – 10.30

A. Kloc

 

10.30 – 15.00

D. Malchar

 

12.15 – 16.30

S. Nowak

 

6.30 – 11.30

D. Malchar

 

11.30 – 15.00

S. Nowak

 

11.30 – 16.30

A. Kloc

 

 

6.30 – 10.30

A. Kloc

 

10.30 – 15.15

S. Nowak

 

12.30 – 16.30

D. Malchar

 

 

Copyright © 2018 SP5 Siemanowice Rights Reserved.