Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6:50-16:15. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także napicia się ciepłej herbaty. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Jedną z nich jest "Pasowanie na Świetlika", czyli przyjmowanie do rodziny świetlicowej uczniów klas I, którzy rozpoczęli uczęszczać do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym. Uczniowie przebywający w świetlicy mają również możliwość skorzystania z komputera. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

 

Motto naszej świetlicy:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

 

[Glenn Doman]

 

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018:

mgr Sabina Nowak

mgr Aleksandra Mokrzan

mgr Renata Schejbal

mgr Agnieszka Waligóra

mgr Anna Karbowska

 

 

Plan pracy wychowawców w roku szkolnym 2017/2018:

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Plan pracy  wychowawców

Poniedziałek

wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.50 – 8.50

R. Schejbal

 

 8.50 – 10.35

A. Karbowska

 

10.35 – 14.20

14.50 – 16.15

S. Nowak

 

 11.30 – 14.50

A. Mokrzan

 

6.50 – 8.50

R. Schejbal

 

 8.50 – 16.15

S. Nowak

 

11.30 14.30

A. Waligóra

 


 

6.50 – 7.50

R. Schejbal

 

7.50 – 14.30

S. Nowak

 

12.30 – 15.40

R. Schejbal

 

15.40 – 16.15

A. Karbowska

 

6.50 – 8.55

A. Mokrzan

 

8.55 – 10.35

A. Karbowska

 

10.35 – 14.30

S. Nowak

 

12.25 – 16.15

A. Mokrzan

 

 

 

6.50 – 7.50

R. Schejbal

 

7.50 – 10.40

S. Nowak

 

10.40 – 14.30

R. Schejbal

 

11.30 12.30

A. Waligóra

 

12.30 16.15

A. Mokrzan

 

Copyright © 2018 SP5 Siemanowice Rights Reserved.