Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6:50-16:30. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także napicia się ciepłej herbaty. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Jedną z nich jest "Pasowanie na Świetlika", czyli przyjmowanie do rodziny świetlicowej uczniów klas I, którzy rozpoczęli uczęszczać do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym. Uczniowie przebywający w świetlicy mają również możliwość skorzystania z komputera. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

 

Motto naszej świetlicy:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

 

[Glenn Doman]

 

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018:

mgr Anna Robak-Ostręga

mgr Aleksandra Mokrzan

mgr Anna Karbowska

mgr Renata Schejbal

 

 

 

Plan pracy wychowawców w roku szkolnym 2017/2018:

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Plan pracy  wychowawców

Poniedziałek

wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.50 – 8.50

R. Schejbal

 

 8.50 – 14.40

A. Ostręga

 

11.35 – 14.35

R. Schejbal

 

14.40 16.30

A. Mokrzan

 

6.50 – 14.45

A. Ostręga

 

11.40 – 16.30

A. Karbowska

 

 

6.50 – 11.30

A. Mokrzan

 

11.30 – 14.45

A. Ostręga

 

12.25 14.30

R. Schejbal

 

14.45 – 16.30

A. Mokrzan

6.50 – 7.45

R. Schejbal

 

7.45 – 14.45

A. Ostręga

 

12.35 – 16.30

A. Karbowska

 

6.50  - 10.35

A. Mokrzan

 

Przerwa

10.35 – 11.30

(lek. 4)

 

11.30 15.30

A. Ostręga

 

12.30 14.45

A. Karbowska

 
 15.30 – 16.30

A. Mokrzan

 

 

Copyright © 2017 SP5 Siemanowice Rights Reserved.