Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

 

mgr Katarzyna Pesel

 

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

 

 

 Plan pracy pedagoga szkolnego

 
w roku szkolnym 2018/19:
 

 

poniedziałek: 8:00-15:30

wtorek: 11:15-15:30

środa: 12:15-16:00

czwartek: 12:30-15:30

piątek: 8:00-11:00

 

Lekcje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 800-845

III a (1)

-

-

-

IV b (3)

2. 855-940

IV c (1/2)

-

-

-

IV a (2/3)

3. 950-1035

I b

-

-

-

dział. i.p.d.*

4.1045-1130

II a

-

-

-

-

5. 1140-1225

dział. i.p.d.*

I a

-

-

-

6. 1245-1330

IV b (1/2)

II b

V b (2/3)

III a (2)

-

7. 1345-1430

V b (1)

V a (1/2)

VII a (1/2)

IV a (1)

  VIII a,b (chł)

-

8. 1440-1525

 

VI a

VI b

zad. domowe

gry dydaktyczne

VII b

VIII a,b (dz)

-

 

* działania interwencyjne, profilaktyczne, diagnostyczne

Copyright © 2019 SP5 Siemanowice Rights Reserved.