Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

 

mgr Katarzyna Pesel

 

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

 

 

 Plan pracy pedagoga szkolnego

 
w roku szkolnym 2017/18:
 

 

poniedziałek: 8:45-15:30

wtorek: 10:30-14:30

środa: 8:45-10:45, 11:30-14:30

czwartek: 13:30-15:30

piątek: 11:15-13:30

 

Lekcje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 800-845

-

-

-

-

-

2. 855-940

V b (2)

-

IV c (1)

-

-

3. 950-1035

III d (1)

-

III b

-

-

4.1045-1130

I a

III d (2)

-

-

-

5. 1140-1225

III a (2)

I b (1)

I b (2)

-

II (2)

6. 1245-1330

III (1)

III a (1)

III c

-

IV a (1/2)

7. 1345-1430

IV b (1/2)

VI a (1/2)

V a

IV c (2)

VII a,b (dz)

-

8. 1440-1525

V b (1)

-

-

VI b

VII a,b (chł)

-

Copyright © 2018 SP5 Siemanowice Rights Reserved.