Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

 

mgr Katarzyna Pesel

 

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

 

 

 Plan pracy pedagoga szkolnego

 
w roku szkolnym 2017/18:
 

 

poniedziałek: 8:45-14:30

wtorek: 11:30-13:45

środa: 8:45-15:30

czwartek: 12:30-15:30

piątek: 11:15-13:30

 

Lekcje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 800-845

-

-

-

-

-

2. 855-940

V b (1)

-

V b (2)

-

-

3. 950-1035

III a (1)

-

III c (2)

-

-

4.1045-1130

I b

-

III a (2)

-

-

5. 1140-1225

II

III c (1)

I a (2)

-

III d (2)

6. 1245-1330

III b

I a (1)

IV c (1))

III d (1)

IV c (2)

7. 1345-1430

V a

IV a (1/2)

IV b (1/2)

VI a (1/2)

-

8. 1440-1525

-

-

VII a/b (chł.)

VII a/b (dz)/VI b

-

Copyright © 2017 SP5 Siemanowice Rights Reserved.