Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,

a biblioteka to świątynia jego myśli.

Cicero (106 - 43 r. p.n.e.)

W BIBLIOTECE:

- CHĘTNIE CIĘ WIDZIMY

- NIE STAWIAMY STOPNI

- DO NICZEGO NIE ZMUSZAMY

 

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

- WYBIERAĆ I WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI I CZASOPISMA

- UŚMIECHAĆ SIĘ

- CZYTAĆ

- MIEĆ SPOKÓJ

- PRZEGLĄDAĆ CIEKAWE KSIĄŻKI I STRONY INTERNETOWE

- MYŚLEĆ

 

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich

uczniów codziennie w godzinach:

 

Poniedziałek:

8:00-11:40

12:45-14:00

Wtorek:

8:00-15:45

Środa:

7:45-8:55

9:40-10:35

12:25-15:15

Czwartek:

7:45-9:50

10:45-14:30

Piątek:

7:45-13:45

 

CZYTELNIKOM OFERUJEMY:

- księgozbiór liczący 7 tysięcy woluminów w tym encyklopedie, słowniki, kroniki i lektury szkoleniowe oraz programy multimedialne,

- dokumenty wewnątrzszkolne: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Zestaw Programów Nauczania.

 

Copyright © 2017 SP5 Siemanowice Rights Reserved.