Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Podczas pobytu na warsztatach w Soblówce uczniowie klasy VIa i VIb przygotowali krótkie nagranie nawiązujące do obchodzonej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W pięknie położonym wśród wzgórz  i lasów świerkowych amfiteatrze zabrzmiał na skrzypcach MAZUREK DĄBROWSKIEGO w wykonaniu Hani Świaczny oraz piosenka PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO  z akompaniamentem skrzypiec- Hania Świaczny, gitar-Lena Śleziak,  Maciek Olczyk.

W dniach 15.10 -19.10 2018 uczniowie klasy VIA i VIB przebywali na warsztatach ekologicznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Soblówce. Pobyt pełen był wydarzeń i atrakcji związanych z terenem Beskidu Żywieckiego. Miejscowi Instruktorzy i przewodnicy w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli uczniom tajemnice lasu jako największego bogactwa tego terenu, opowiedzieli o świecie występujących tu zwierząt, o panujących w tym środowisku zależnościach. Uczniowie podczas tych kilku dni mogli uświadomić sobie jak różny ,pozytywny i negatywny wpływ na środowisko ma człowiek. Ważnym punktem pobytu była wyprawa na szczyt Wielkiej Rycerzowej ,podczas której pan przewodnik bardzo mocno zwracał uwagę na elementy życia w górach, na tradycje, charakter pracy miejscowych górali, na sposoby zalesiania i ochrony lasów. Uczniowie wysłuchali też kilku legend związanych z Beskidem. Ważnym elementem tej wyprawy było zmaganie się z własnymi słabościami, zauważenie innych kolegów i koleżanek, wzajemne wspieranie się po drodze. Zabawa w podchody podczas której grupa uciekająca przygotowała grupie goniącej trasę oznaczoną darami lasu i kilka zadań do wykonania oraz gra terenowa podczas której uczniowie posługiwali się mapą i musieli po dotarciu do określonego punktu wykonać pozostawione tam zadanie były sprawdzianem sprawności fizycznej, umiejętności logicznego myślenia, wykorzystania posiadanej wiedzy, dość trudnej umiejętności współpracy w grupie, postępowania w zgodzie ze zdrową rywalizacją. Czas umilały też ciekawe warsztaty plastyczne prowadzone przez miejscową panią instruktorkę. Mimo wieczornego zmęczenia uczniowie chętnie uczestniczyli w dyskotekach lub wspólnym śpiewie i muzykowaniu z towarzyszeniem naszych wspaniałych instrumentalistów: Hani, Leny i Maćka. W piątkowe popołudnie uczniowie przywitali ponownie Siemianowice Śląskie i pełni wrażeń wrócili do swoich domów.

 

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2018 SP5 Siemanowice Rights Reserved.