Informacja o stypendium szkolnym

Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w sekretariacie.

Kryterium dochodowe to maksymalnie 528 zł netto na jednego członka rodziny.