Nasi programiści rozpoczęli #CODEWEEK

Nasza szkolna grupa CMI TEAM, czyli kółko młodych programistów, rozpoczęła swoją przygodę. Na początek integracja. Gry i zabawy zbliżające ludzi, pozwoliły dzieciom lepiej się poznać, aby łatwiej współpracować przy wspólnych celach. Wszyscy zadowoleni pod koniec zajęć zauważyli, że nie dotknęli komputerów na zajęciach. Lecz nikomu to nie przeszkodziło dobrze się bawić i uczyć kreatywnie podstaw programowania.
Podczas drugich zajęć już tylko i wyłącznie praca przy komputerze. Indywidualnie albo w grupie. Testujemy różne konfiguracje.
Jedno jest dla nas wspólne – pasja do programowania.