Odpłatność za obiady – wrzesień

                Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2020 r. wynosi:

uczniowie: 18 dni x 3,90zł =  70,20zł

pracownicy: 18 dni x 6,00zł = 108,00zł

Termin płatności do 11 września 2020r.

Nr konta: 19 1050 1357 1000 0022 2773 2670