Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich


Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w sekretariacie.

Kryterium dochodowe to maksymalnie 528 zł netto na jednego członka rodziny.

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.