Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice uczniów siemianowickiej Piątki


W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca b.r., nauka jest realizowana na odległość. Nowe przepisy obowiązują od środy 25 marca.
Jako dyrektor szkoły jestem zobowiązany do tego, aby powiadomić Państwa jako rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka na odległość w naszej szkole.

1. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus będą Państwo otrzymywali od najbliższej środy od nauczycieli zadania, linki i materiały edukacyjne do realizacji przez uczniów samodzielnie lub w kontakcie z nauczycielem. Prosimy o umożliwienie dzieciom pracy w oparciu o podręczniki i przesyłane materiały oraz wsparcie nas w procesie zachęcania dzieci do pracy.
2. Nauczyciele dostosowują program nauczania do wybranych metod kształcenia na odległość. Sam proces takiego nauczania nie jest łatwy – dlatego tak kluczowa jest Państwa rola.
3. Ustaliłem z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć, aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z komputera oraz wiek ucznia.
4. Mają Państwo możliwość kontaktu z nauczycielami i konsultacji w sprawie kształcenia na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nauczyciele chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Zachęcam do kontaktu.
5. Zaangażowanie uczniów, ich udział w zajęciach zdalnych i wykonywane zadania oraz postępy w nauce będą oceniane przez nauczycieli zarówno w trakcie trwania czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jak i po powrocie do szkoły. A wykonana praca i zdobyte oceny będą miały wpływ na klasyfikację końcoworoczną.
W razie pytań proszę o kontakt.
Marcin Lazar
dyrektor szkoły

Copyright © 2020 SP5 Siemanowice Rights Reserved.