Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Szkoła zapewnia uczniom:

- bardzo dobre warunki kształcenia
- wysoki poziom nauczania
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- opiekę pedagoga, psychologa, logopedy
- opiekę pielęgniarki szkolnej
- atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych
- możliwość wyrównywania szans edukacyjnych
- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
- wyjazdy na ciekawe wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz wyjścia do teatru, filharmonii i kina
- serdeczną i przyjazną atmosferę
- dostęp do Internetu


- Wizją szkoły jest dobrze wykształcony, kulturalny, otwarty na otaczający świat absolwent wykorzystujący różne źródła informacji do zdobywania wiedzy.
- Misją naszej szkoły jest wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań w przyjaznej atmosferze.

Do dyspozycji uczniów są:

- świetlica szkolna

- biblioteka szkolna

- czytelnia z dostępem do internetu

- sala komputerowa i sale multimedialne

- sala zabaw

- sala gimnastyczna

- ogród szkolny

- sklepik szkolny

Cykliczne imprezy szkolne i klasowe:

- Pasowanie na ucznia

- Dzień Edukacji Narodowej

- Zabawa andrzejkowa

- Spotkanie z Mikołajem

- Święto Patrona Szkoły

- Wigilie klasowe

- Jasełka

- Zabawa karnawałowa

- Dzień Matki

- Festyn familijny z "Piątką"

- Dzień Europy

- Dzień Sportu

- Dzień Dziecka

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, psycholog, uczniowie, ich rodzice i opiekunowie w całym cyklu kształcenia realizują wspólnie koncepcję pracy szkoły. Jej najważniejsze elementy to:

1. Realizacja treści kształcenia opisanych w podstawie programowej poprzez dbałość o sukces każdego dziecka oraz jego wszechstronny rozwój.

2. Systematyczne wyposażenie ucznia w tzw. umiejętności kluczowe, które pomogą mu prawidłowo funkcjonować w środowisku: szkolnym,  domowym, regionalnym i nauczą go radzić sobie w życiu.

3. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:

· utrwalanie prawidłowych wzorców zachowania,

· konsekwentną współpracę opartą na dialogu i wspólnym ustalaniu strategii wychowania,

· stworzeniu takich standardów pracy szkoły, aby rodzice wiedzieli, że szkoła jest ich sprzymierzeńcem i ważnym kołem ratunkowym,

· prowadzenie jasnej polityki informacyjnej na temat postępów w nauce i wychowaniu dzieci.

4. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5. Integracja szkoły ze środowiskiem.

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.