Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

W naszej szkole od października 2013 r. działa Szkolna Kasa Oszczędności. Mogą do niej przystąpić wszyscy uczniowie. Każdy uczeń otrzymuje książeczkę, dzięki której może dokonywać wpłat i wypłat u opiekuna SKO. Ponadto posiada dostęp do swojego konta przez Internet, dzięki czemu uczy się nim zarządzać. Serwis internetowy umożliwia m.in. zakładanie wirtualnych skarbonek, czy też zdobywanie odznak.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie www.pkobp.pl/sko

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą nauczyć się oszczędzać do przystąpienia do Szkolnej Kasy Oszczędności! W tym celu należy oddać wypełnione przez rodziców oświadczenie do opiekuna SKO p. Doroty Malchar.

 

Wpłat i wypłat można dokonywać w świetlicy szkolnej

w każdy czwartek od 11:30 do 15:30

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich

1. Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działa pod patronatem PKO BP.

2. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas I-VI w wieku 6-13 lat, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

3. SKO Konto dla Ucznia umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych oraz korzystanie z innych usług bankowych.

4. Dziecko będące członkiem SKO otrzymuje legitymację SKO, książeczkę SKO oraz instrumenty uwierzytelniające (numer klienta i hasło).

5. Wpłat i wypłat do SKO można dokonywać wyłącznie u opiekuna w wyznaczonym dniu, który podany jest do informacji na początku roku szkolnego. W razie nieobecności opiekuna wpłaty i wypłaty nie odbywają się.

6. Uczeń dokonujący wpłat lub wypłat u opiekuna SKO kwituje to własnoręcznym podpisem w książeczce SKO.

7. Rachunek SKO prowadzony jest w walucie polskiej.

8. Minimalna kwota wpłat to 5zł, w nominale co najmniej 1zł.

9. Opiekun księguje wpłatę ucznia na jego koncie w ciągu 2 dni roboczych.

10. Wypłat pieniędzy uczeń dokonuje poprzez wcześniejsze (co najmniej dwudniowe) zawiadomienie opiekuna SKO.

11. Uczeń może wypłacić u opiekuna SKO kwotę minimum 5zł, maksymalnie 50zł.

12. Każdy uczeń jest zobowiązany do dbania o książeczkę. W przypadku utracenia lub zniszczenia książeczki uczeń niezwłocznie informuje opiekuna SKO.

13. Każdy członek SKO ma prawo brania w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez SKO.

14. SKO prowadzi bloga pod adresem: www.szkolneblogi.pl/blogi/sp5siemianowice, gdzie umieszczane są informacje o działaniach SKO. Członkowie SKO mogą zarejestrować się w serwisie i współprowadzić bloga wraz opiekunem.

15. Uczeń może wystąpić z SKO na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o wystąpieniu dziecka z SKO oraz zgłoszenia rezygnacji Opiekunowi SKO.

Opiekun SKO: p. Sabina Nowak

 

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.