Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6:30-16:30. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także napicia się ciepłej herbaty. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Jedną z nich jest "Pasowanie na Świetlika", czyli przyjmowanie do rodziny świetlicowej uczniów klas I, którzy rozpoczęli uczęszczać do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym. Uczniowie przebywający w świetlicy mają również możliwość skorzystania z komputera. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

 

Motto naszej świetlicy:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

 

[Glenn Doman]

 

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Dorota Malchar

mgr Agnieszka Kloc

mgr Bożena Huć

mgr Katarzyna Pesel

mgr Joanna Grzegorzewicz-Szopa

mgr Mariola Matysik

mgr Katarzyna Urbańczyk

mgr Justyna Kierat

 

 

Plan pracy wychowawców w roku szkolnym 2019/2020:

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Plan pracy  wychowawców

Poniedziałek

wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.30 – 8.45

K. Urbańczyk

 

 8.40 – 11.40

A. Kloc

 

 11.30 – 14.30

D. Malchar

 

 11.30 – 16.30

B. Huć

 

6.30 – 10.45

J. Grzegorzewicz-Szopa

 

 10.45 – 14.45

K. Pesel


 11.30 – 14.30

D. Malchar

 

15.00 – 16.30

K. Urbańczyk

 

 

6.30 – 9.45

A. Kloc

 

9.30 – 12.30

K. Pesel

 

12.30 – 15.00

J. Grzegorzewicz-Szopa

 

11.30 – 16.30

M. Matysik

 

 

6.30 – 7.45

K. Urbańczyk

 

7.45 – 11.30

A. Kloc

 

11.30 – 15.00

B. Huć

 

 11.30 – 16.30

D. Malchar

6.30 – 10.45

J. Grzegorzewicz-Szopa

 

10.45 – 12.45

D. Malchar

 

12.30 – 14.00

B. Huć

 

12.30 – 16.30

J. Kierat

 

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.