Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 W roku szkolnym 2014/2015 wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie „Szkoła z Klasą 2.0”. Dzięki temu uczniowie zaznajomili się z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i ich rozsądnym, przemyślanym wykorzystaniem w codziennej pracy.
Uczestnicząc w programie nauczyliśmy się odpowiednio eksploatować nowoczesne zasoby, którymi dysponujemy, a także wprowadziliśmy naszą szkołę w erę koniecznych, a do tej pory niezauważalnych zmian. Nauczyliśmy się właściwie i bezpiecznie korzystać z Internetu, a także poszerzyliśmy swoje umiejętności związane z czytaniem ze zrozumieniem, analizą różnych tekstów kultury i samodzielnym poszukiwaniem potrzebnych informacji.

Wszystkie podjęte działania spowodowały, że nasz szkoła może się dziś pochwalić Certyfikatem 2.0.

Każdy uczeń SP5 = uczeń „Szkoły z Klasą”!

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat programu „Szkoła z Klasą 2.0”, warto odwiedzić stronę internetową: www.szkolazklasa20.pl

 

NASZ KODEKS 2.0

1.Internet jest bardzo pomocnym źródłem w odrabianiu zadań domowych, trzeba jednak weryfikować znalezione informacje. Nie można ich także przepisać bez podania źródła.
2.Wykonując projekty wskazane jest wykorzystanie TIK. Nowoczesne technologie są także pomocne przy odrabianiu zadania domowego, np. można je wykorzystać do komunikacji z innymi uczniami (telefon, Internet).
3.Korzystanie z telefonów komórkowych powinno być możliwe podczas przerw. Używanie ich na lekcji wyłącznie za zgodą nauczyciela, np. w trakcie lekcji języka angielskiego, w celu zweryfikowania słówek.
4.Komunikacja z nauczycielami może odbywać się drogą mejlową (np. poprzez dziennik elektroniczny „Librus”) lub z wykorzystaniem innych narzędzi TIK.
5.Po zajęciach uczniowie powinni mieć możliwość skorzystania z komputerów znajdujących się na terenie szkoły.
6.TIK jest dziedziną, która rozwija się przez cały czas, dlatego należy być otwartym na nowości i ciągle poznawać nowe programy i urządzenia. Powinno się cały czas poszerzać swoją wiedzę z zakresu informatyki – poznać sposób działania e-dziennika, zwrócić uwagę na budowę szkolnej strony internetowej.
7.Strona internetowa jest bardzo ważnym nośnikiem informacji dla całej społeczności szkolnej, dlatego za jej utrzymanie powinien odpowiadać nauczyciel.
8.Korzystając z Internetu należy wystrzegać się niezaufanych połączeń oraz podejrzanych stron internetowych. Istnieje jednak potrzeba wskazania przez dorosłych właściwych źródeł informacji.
9.Poruszając się po sieci można paść ofiarą przestępstwa (przemocy, oszustwa), dlatego należy zwracać się do dorosłych w przypadku sytuacji problemowej w czasie korzystania z komputera, np. agresji słownej.
10.Korzystając z Internetu należy przestrzegać netykiety.
11.Należy zapoznać się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z korzystania z nielegalnych programów lub nielegalnego ściągania plików z Internetu.
12.Należy wdrożyć w życie wspólne i spójne zasady korzystania z TIK w szkole. Korzystać z TIK zgodnie z przyjętymi w szkole regulaminami.
13.Konieczna jest pomoc rodzicom w obsłudze podstawowych programów, a także przeprowadzanie zajęć nt. TIK z rówieśnikami i dorosłymi, którzy jeszcze sobie z nimi nie radzą.
14.Czytając lektury szkolne można używać e-booków.
15.W trakcie omawiania lektur, jeśli to możliwe i zgodne z prawem, fragmenty książek powinny być wyświetlane na tablicach multimedialnych.

 

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.