Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

„Nie pal przy mnie, proszę” to program profilaktyczny opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Wiele dzieci w młodszym wieku szkolnym narażonych jest na bierne palenie czyli mimowolne wdychanie tytoniowego, co niewątpliwie wpływa na ich stan zdrowia, a ponadto ułatwia tworzenie się przekonania, że palenie papierosów jest normą. Wobec powyższego głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci już na tak wczesnym etapie świadomości szkodliwości dymu tytoniowego, a ponadto wypracowanie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.