Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas V-ych i VI-ych:
Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

Cele szczegółowe:
I. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia – warsztat I.
II. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza – warsztat II.
III. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy – warsztat III.
IV. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami – warsztat IV.
V. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi – warsztat V.

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.