Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Głównym celem program  „Trzymaj Formę!”   jest poprawa sposobu odżywiania  młodzieży.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
2. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
3. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.
4. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.