Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

 

mgr Katarzyna Pesel

 

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

 

 

 Plan pracy pedagoga szkolnego

 
w roku szkolnym 2019/20:
 

 

poniedziałek: 8:45-15:30

wtorek: 8:45-10:45

środa: 12:30-15:30

czwartek: 8:45-15:45

piątek: 11:30-13:45

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.