Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Cele programu:
- uwrażliwienie uczniów na przejawy agresji i przemocy w świecie realnym i w sieci,
- uświadomienie im możliwości przeciwstawiania się zachowaniom agresywnym ,
- podkreślanie znaczenia negatywnych konsekwencji stosowanej przemocy,
- zachęcanie do poszukiwania wspólnych rozwiązań i szukania pomocy u innych,
- edukacja rodziców w zakresie przemocy, cyberprzemocy.
Zagadnienia tematyczne:
• Nie godzę się na przemoc.
• Przemoc nie musi być fizyczna. Nie hejtuj!
• Wyśmiewanie to też przemoc.
• Samotność?
• Bądź dziś bohaterem.

 

 

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.