Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

30 sierpnia 2019 roku - (piątek) godz. 10:00

11 września 2019 roku (środa) godz. 15:30

30 października 2019 roku (środa) godz. 15:30

10 stycznia 2020 roku (piątek) godz. 14:30 (klasyfikacja śródroczna)

05 lutego 2020 roku (środa) godz. 15:30 (podsumowanie I półrocza)

25 marca 2020 roku (środa) godz. 15:30

13 maja 2020 roku (środa) godz. 15:30

22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) godz. 15:30 (klasyfikacja roczna)

29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) godz. 10:00 (podsumowanie II półrocza)

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.