Powrót klas 1-3 do nauki stacjonarnej

Jak zapewne Państwo wiecie zapadła decyzja o powrocie uczniów klas I-III szkół podstawowych do nauki stacjonarnej w szkołach z dniem 18 stycznia b.r.

Warto w związku z powyższym zapoznać się z treścią Wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz aktualizacją procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich.

Wytyczne MEN, MZ i GIS

Procedura bezpieczeństwa w szkole