Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Bożek

Psycholog szkolny przede wszystkim ma za zadanie udzielać pomocy psychologicznej uczniom. Współpracuje przy tym z wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi oraz rodzicami uczniów.

Najważniejsze cele w pracy psychologa szkolnego to:

– trafna i rzetelna diagnoza problemów ucznia

– udzielenie pomocy psychologicznej uczniowi i rodzicom

– udzielenie profesjonalnej porady uczniowi i rodzicom oraz nauczycielom

– długotrwałe oddziaływanie na zachowanie ucznia poprzez zajęcia socjoterapeutyczne

– psychoedukacja uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli

– udzielenie wsparcia uczniom zdolnym poprzez prowadzenie Koła Uczniów Zdolnych

– wspieranie uczniów mających problemy szkolne i osobiste.

Psycholog szkolny jest przyjacielem dziecka, służy mu pomocą w każdej sytuacji. Każdy uczeń zgłaszający się do psychologa otrzymuje wsparcie i konkretną pomoc.

 

Plan pracy psychologów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020:

Wtorek:

7:10-12:30

Środa:

8:50-14:30

Scroll Up