Rys historyczny szkoły

1883 r.budowa szkoły
01.10.1884oddanie budynku szkolnego do użytku
1963/64rozbudowa szkoły (sala gimnastyczna wraz z szatniami i sanitariatami, pomieszczenie na bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet pomocy naukowych)
04.09.1967przeniesienie Ogniska Muzycznego ze Szkoły Podstawowej nr 7 do Szkoły Podstawowej nr 5
1966/67oddanie do użytku boiska szkolnego
2003/04remont szkoły, adaptacja mieszkań lokatorskich na bibliotekę, świetlicę szkolną, gabinet pedagoga
01.09.2004przyłączenie Szkoły Podstawowej nr 7 ze Szkołą Podstawową nr 5
Scroll Up