„Szkolne przygody Gangu Fajniaków”

Uczniowie klas I-III wzięli w ostatnim czasie udział w konkursie „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” organizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Celem programu jest wyrabianie wśród dzieci nawyków ekologicznych, troski o środowisko naturalne, a także pobudzanie ich kreatywności i wyobraźni. Podczas lekcji z Fajniakami dzieci zobaczyły ciekawe eksperymenty, wysłuchały ekologicznych opowiadań, stworzyły piękne prace plastyczne, a także poszerzyły swoją wiedzę na temat wybranego żywiołu:

Klasa I b – żywioł powietrza,

Klasa II a – żywioł ziemi,

Klasa II b – żywioł wody,

Klasa III b – żywioł ognia.

Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w akcję i z dużą aktywnością brali udział w zajęciach. Teraz z niecierpliwością oczekują wraz z wychowawcami na wyniki konkursu.