Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Dnia 21 lutego 2018 roku w naszej szkole po raz kolejny odbył się międzyszkolny konkurs przyrodniczo-środowiskowy „Ja i Mój Świat”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich. Jego celem było zwiększenie zainteresowania uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy. Wzięło w nim udział 24 uczniów  z 8 siemianowickich podstawówek. Uczestnicy konkursu musieli rozwiązać test zawierający podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej. Po omówieniu i zapoznaniu się z testem wszyscy z zapałem  zaczęli  wykonywać   zadania. Uczniowie pracowali w trójkach. Współpraca układała się wzorowo o czym świadczyły uśmiechy jak i skupione twarze uczestników konkursu. Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze, dostarczając uczniom wiele satysfakcji. Wszyscy wykazali się sporą wiedzą uzyskując z testu dużą ilość punktów. W czasie, w którym jury sprawdzało testy, dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek.
Wyniki konkursu:
I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8
II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5
III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1
Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy.

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2018 SP5 Siemanowice Rights Reserved.