Psycholog szkolny

mgr Wiktoria Piaskowska

Psycholog szkolny przede wszystkim ma za zadanie udzielać pomocy psychologicznej uczniom. Współpracuje przy tym z wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi oraz rodzicami uczniów.

Najważniejsze cele w pracy psychologa szkolnego to:

– trafna i rzetelna diagnoza problemów ucznia

– udzielenie pomocy psychologicznej uczniowi i rodzicom

– udzielenie profesjonalnej porady uczniowi i rodzicom oraz nauczycielom

– długotrwałe oddziaływanie na zachowanie ucznia poprzez zajęcia terapeutyczne

– psychoedukacja uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli

– wspieranie uczniów mających problemy szkolne i osobiste.

Psycholog szkolny jest przyjacielem dziecka, służy mu pomocą w każdej sytuacji. Każdy uczeń zgłaszający się do psychologa otrzymuje wsparcie i konkretną pomoc.

Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

Poniedziałek:

8:00-11:15

Wtorek:

8:00-10:45

Środa:

12:45-16:15

Konsultacje psychologa odbywają się w każdą środę,
w godzinach 12.15–12.45