Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Łukasz Kurczak

Wiceprzewodnicząca: Barbara Mizera-Oczadły

Sekretarz: Renata Wierzba

   *    *    *

Nr konta bankowego dla wpłat na Radę Rodziców:

20 1020 2368 0000 2102 0428 2216

w tytule wpłaty wpisać – imię i nazwisko dziecka oraz klasę

*    *    *

Nr konta do wpłat na wycieczki i zieloną szkołę:

23 1020 2368 0000 2602 0461 6761

w tytule wpłaty wpisać – imię i nazwisko ucznia, klasę i opis/miejsce wycieczki