Dokumenty szkolne

1. Program wychowawczo-profilaktyczny >>>>>

 • Załącznik 1 część 1 >>>>>
 • Załącznik 1 część 2 >>>>>
 • Załącznik 1 część 3 >>>>>
 • Załącznik 1 część 4 >>>>>

2. Statut Szkoły >>>>>

3. Zasady Oceniania Przedmiotowego >>>>>

4. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem >>>>>

5. Zestawy podręczników >>>>>

6. Programy nauczania >>>>>

7. Procedury i regulaminy:

 • Procedura bezpieczeństwa >>>>>
 • Bezpieczny powrót do szkół >>>>>
 • Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych >>>>>
 • Procedura funkcjonowania i korzystania z monitoringu wizyjnego >>>>>
 • Regulamin świetlicy >>>>>
 • Regulamin spędzania przerw – „Bezpieczna Przerwa” >>>>>
 • Regulamin korzystania z ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego >>>>>
 • Regulamin przyjęcia podręczników na stan biblioteki oraz korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych >>>>>
 • Regulamin korzystania ze stołówki >>>>>