Harmonogram Rad Pedagogicznych

30 sierpnia 2023 roku – (środa) godz. 13:30

1 września 2023 roku – (piątek) godz. 12:00

13 września 20223 roku (środa) godz. 15:30

15 listopada 2023 roku (środa) godz. 15:30

15 stycznia 2024 roku (poniedziałek) godz. 14:30 (klasyfikacja śródroczna)

17 stycznia 2024 roku (środa) godz. 15:30 (podsumowanie I półrocza)

20 marca 2024 roku (środa) godz. 15:30

08 maja 20243 roku (środa) godz. 15:30

17 czerwca 2024 roku (poniedziałek) godz. 15:30 (klasyfikacja roczna)

24 czerwca 2024 roku (poniedziałek) godz. 10:00 (podsumowanie roku)