Harmonogram zebrań

6 września 2023 r. – zebranie:

kl. I godz. 16:00

 

18 września 2023 r. – zebranie:

kl. I godz. 16:00

kl. II godz. 16:30

kl. III a godz. 17:00

kl. IV godz. 17:30

 

19 września 2023 r. – zebranie:

kl. III b godz. 17:00

kl. V godz. 16:00

kl. VI godz. 16:30

kl. VII godz. 17:00

kl. VIII godz. 17:30

 

13 grudnia 2023 r. – zebranie:

kl. I godz. 16:00

kl. II godz. 16:30

kl. III godz. 17:00

kl. IV godz. 17:30

 

14 grudnia 2023 r. – zebranie:

kl. V godz. 16:00

kl. VI godz. 16:30

kl. VII godz. 17:00

kl. VIII godz. 17:30

 

15 maja 2024 r. – zebranie:

kl. I godz. 16:00

kl. II godz. 16:30

kl. III godz. 17:00

kl. IV godz. 17:30

 

16 maja 2024 r. – zebranie:

kl. V godz. 16:00

kl. VI godz. 16:30

kl. VII godz. 17:00

kl. VIII godz. 17:30