Grono pedagogiczne

Lp. Nazwisko i imię przedmiot
  1. Chmura Alicja język polski, wychowanie do życia w rodzinie
  2. Cieślik Piotr język niemiecki, świetlica
  3. Ciopalska Anna język angielski
  4. Cygan Aneta oligofrenopedagog, surdopedagog, zajęcia rewalidacyjne
  5. Durczok Barbara pedagog specjalny, logopeda
  6. Dziuba Barbara język angielski
  7. Fortuna Joanna matematyka
  8. Galus Katarzyna biologia, chemia, fizyka, zajęcia rewalidacyjne (socjoterapia)
  9. Harupa Aleksandra świetlica
10. Huć Bożena edukacja wczesnoszkolna
11. Hutny Sebastian wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne
12. Kierat Justyna przyroda, geografia, biblioteka
13. Kompałka Sabina religia
14. Kupiec Sylwia język polski, język polski dla obcokrajowców
15. Lazar Marcin historia, wychowanie do życia w rodzinie,
16. Malchar Dorota edukacja wczesnoszkolna
17. Mazaraki Karolina edukacja wczesnoszkolna, świetlica
18. Mueller-Konieczny Wioleta język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
19. Ościk Magdalena nauczyciel wspomagający
20. Pac Angelika plastyka
21. Pawłowski Mirosław matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa,
22. Pesel Katarzyna pedagog, świetlica
23. Piaskowska Wiktoria psycholog
24. Pyka Marek wychowanie fizyczne, informatyka
25. Raczyńska Aneta edukacja wczesnoszkolna
26. Respondek Beata informatyka, technika
27. Schejbal Renata edukacja wczesnoszkolna, język polski dla obcokrajowców
28. Sakowska-Bubała Sylwia religia
29. Sowa Monika edukacja wczesnoszkolna, świetlica
30. Starzyk Barbara rehabilitacja ruchowa, zajęcia rewalidacyjne
31. Strózik Małgorzata nauczyciel wspomagający
32. Szostak Sonia doradca zawodowy
33. Urbańczyk Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka
34. Wawrzynek Dominka muzyka