Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Pesel

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

Plan pracy pedagoga szkolnego  w roku szkolnym 2023/24:

  • poniedziałek: 11:15-15:30
  • wtorek: 8:00-13:30
  • środa: 8:45-11:00
  • czwartek: 8:45-13:30
  • piątek: 8:00-11:15