Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący: Łukasz Kurczak

Wiceprzewodnicząca: Barbara Mizera-Oczadły

Sekretarz: Izabela Gębek

   *    *    *

Nr konta bankowego dla wpłat na Radę Rodziców:

20 1020 2368 0000 2102 0428 2216

w tytule wpłaty wpisać – imię i nazwisko dziecka oraz klasę

*    *    *

Nr konta do wpłat na wycieczki:

23 1020 2368 0000 2602 0461 6761

w tytule wpłaty wpisać – imię i nazwisko ucznia, klasę i opis/miejsce wycieczki