Harmonogram Rad Pedagogicznych

24 sierpnia 2020 roku – (poniedziałek) godz. 11:00

27 sierpnia 2020 roku – (czwartek) godz. 12:00

9 września 2020 roku (środa) godz. 15:30

18 listopada 2020 roku (środa) godz. 15:30

15 stycznia 2021 roku (piątek) godz. 14:30 (klasyfikacja śródroczna)

27 stycznia 2021 roku (środa) godz. 15:30 (podsumowanie I półrocza)

24 marca 2021 roku (środa) godz. 15:30

12 maja 2021 roku (środa) godz. 15:30

21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) godz. 15:30 (klasyfikacja roczna)

28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) godz. 10:00 (podsumowanie roku)