Harmonogram Rad Pedagogicznych

29 sierpnia 2022 roku – (poniedziałek) godz. 11:00

31 sierpnia 2022 roku – (środa) godz. 13:00

14 września 2022 roku (środa) godz. 15:30

16 listopada 2022 roku (środa) godz. 15:30

13 stycznia 2022 roku (piątek) godz. 14:30 (klasyfikacja śródroczna)

01 luty 2023 roku (środa) godz. 15:30 (podsumowanie I półrocza)

22 marca 2023 roku (środa) godz. 15:30

10 maja 2023 roku (środa) godz. 15:30

19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) godz. 15:30 (klasyfikacja roczna)

26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) godz. 10:00 (podsumowanie roku)