Harmonogram Rad Pedagogicznych

26 sierpnia 2021 roku – (czwartek) godz. 11:00

31 sierpnia 2021 roku – (wtorek) godz. 13:00

15 września 2021 roku (środa) godz. 15:30

17 listopada 2021 roku (środa) godz. 15:30

14 stycznia 2022 roku (piątek) godz. 14:30 (klasyfikacja śródroczna)

19 stycznia 2022 roku (środa) godz. 15:30 (podsumowanie I półrocza)

23 marca 2022 roku (środa) godz. 15:30

11 maja 2022 roku (środa) godz. 15:30

20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) godz. 15:30 (klasyfikacja roczna)

27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) godz. 10:00 (podsumowanie roku)