Biblioteka

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.

Cicero (106 – 43 r. p.n.e.)

W BIBLIOTECE:

– CHĘTNIE CIĘ WIDZIMY

– NIE STAWIAMY STOPNI

– DO NICZEGO NIE ZMUSZAMY

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

– WYBIERAĆ I WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI I CZASOPISMA

– UŚMIECHAĆ SIĘ

– CZYTAĆ

– MIEĆ SPOKÓJ

– PRZEGLĄDAĆ CIEKAWE KSIĄŻKI I STRONY INTERNETOWE

– MYŚLEĆ

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów codziennie w godzinach:

Poniedziałek:

8:00-10:45

11:30-14:40

Wtorek:

8:45-11:40

12:25-14:40

Środa:

8:00-12:50

Czwartek:

8:00-8:45

9:40-13:45

Piątek:

7:40-11:40

CZYTELNIKOM OFERUJEMY:

– księgozbiór liczący 7 tysięcy woluminów w tym encyklopedie, słowniki, kroniki i lektury szkoleniowe oraz programy multimedialne,

– dokumenty wewnątrzszkolne: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Zestaw Programów Nauczania.