ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6:30-16:30. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także napicia się ciepłej herbaty. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Jedną z nich jest „Pasowanie na Świetlika”, czyli przyjmowanie do rodziny świetlicowej uczniów klas I, którzy rozpoczęli uczęszczać do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym. Uczniowie przebywający w świetlicy mają również możliwość skorzystania z komputera. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

Motto naszej świetlicy:

Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”

[Glenn Doman]

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021:

mgr Dorota Malchar

mgr Agnieszka Kloc

mgr Sabina Nowak

mgr Katarzyna Pesel

mgr Joanna Grzegorzewicz-Szopa

 

Plan pracy wychowawców w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek


6:30-14:30
D. Malchar (8h)


9.50-10.35
S. Nowak (45′)

12.25-14.30
S. Nowak (2h05′)


14.30-16.30
K. Pesel (2h)

6:30-11:20
J. Grzeg.-Szopa (4h50′)


10:35-11:35
K. Pesel (1h)

11:00-16:30
D. Malchar (5h30′)

12:25-13:45
S. Nowak (1h20′)

13:45-14:30
J. Grzeg.-Szopa (45′)


6:30-8:45
J. Grzeg.-Szopa
(2h15´)

8:45-10:45
S. Nowak (2h)

6:30-11:20
J. Grzeg.-Szopa (4h50′)

11:15-16:30
D. Malchar (5h15´)

12:25-13:45
S. Nowak (1h20´)

13:45-14:15
J. Grzeg.-Szopa (30′)

6:30-9:40
J. Grzeg.-Szopa (3h10′)


9:40-12:25
A. Kloc (2h45’)

11:15-16:30
D. Malchar (5h15´)

12:30-13:30
K. Pesel (1h)

13:30-15:00
S. Nowak (1h30′)6:30-14:30
D. Malchar (8h)


11:30-12:30
K. Pesel (1h)

12:30-16:30
S. Nowak (4h)