Dyrekcja i administracja

mgr Marcin Lazar

 

 

mgr Beata Respondek

Sekretarz Szkoły: Anna Pera

Referent: Joanna Szeląg

Główna księgowa: Krystyna Śliwińska

Księgowa: Sabina Grawicz